Velkommen til Fyns Militærhistoriske Museum

Facebook-logo

 

 FYNS MILITÆRHISTORISKE MUSEUM.
Afholder ordinær generalforsamling

22 FEB kl. 1930 på DANNEVIRKE.
Dagsorden iflg. vedtægter.

Forkortelsen efter navneændring er
MILMUS.           

Hjemmesiden hedder: www.milmus.dk
Mailadressen er: milmus@milmus.dk
 Medlemmer opfordres til at
 oplyse deres mail-adresse.
 Sendes til:
      milmu
s@milmus.dk
   Til nyindretning af Militærhistorisk Museum er en
række fonde søgt om støtte.
Flg. fonde (i alfabetisk orden) har indtil nu venligst
bevilget støtte:
Albanifonden                                                         100.000
Fond for Hjemmeværnsgården Kerteminde  400.000
  Foreningen LUNDE BRAND                                    10.000
  Møllerens Fond                                                         10.000
  NORDEA -fonden                                                       20.000
  Simon Spies Fonden                                                   9.000

Albani logoNordea-logo

 

 

“Fast i nød” (Fynske Livregiments parademarch)

“4. Bataillons signal”

Trompet: Pens. lektor Kai Verdelin
Sang: Pens. lektor Jens Nielsen, Midtfyns Gymnasium